દિન વિષેશ

~> ૪જાન્યુઆરી - લુઇબ્રેઇલ જન્મદિવસ.
 :~> ૧૨જાન્યુઆરી - સ્વામી વિવેકાનંદ જન્મદિવસ, યુવક દિન.
 :~> ૧૪જાન્યુઆરી - મકરસંક્રાંતિ, ઉત્તરાયણ.
 :~> ૧૫જાન્યુઆરી - સેના દિન.
 :~> ૨૧જાન્યુઆરી - કવિ દલપતરામ જન્મદિવસ.
 :~> ૨૩જાન્યુઆરી - સુભાષચંદ્રબોઝ જન્મદિવસ.
 :~> ૨૬જાન્યુઆરી - પ્રજાસત્તાકદિન, કવિ કલાપી જન્મદિવસ.
 :~> ૨૮જાન્યુઆરી - લાલા લજપતરાય જન્મદિવસ.
 :~> ૩૦જાન્યુઆરી - ગાંધી નિર્વાણ દિન, શહિદ દિન.
:~> ૮ફેબ્રુઆરી - ડૉ.ઝાકીરહુસેન જન્મદિવસ.
 :~> ૧૩ફેબ્રુઆરી - સરોજીની નાયડુ જન્મદિવસ.
 :~> ૧૮ફેબ્રુઆરી - રામકૃષ્ણ પરમહંસ જન્મદિવસ.
 :~> ૨૨ફેબ્રુઆરી - ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક જન્મદિવસ.
 :~> ૨૫ફેબ્રુઆરી - રવિશંકર મહારાજ જન્મદિવસ.
 :~> ૨૮ફેબ્રુઆરી - રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિન.
 :~> ૨૯ફેબ્રુઆરી - મોરારજી દેસાઇ જન્મદિવસ.
:~> ૩માર્ચ - ટેલિફોન શોધક ગ્રેહામબેલે જન્મદિવસ.
 :~> ૮માર્ચ - આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ.
 :~> ૧૨માર્ચ - દાંડીકુચ.
 :~> ૧૫માર્ચ - વિશ્વ ગ્રાહક અધિકારદિન.
 :~> ૧૬માર્ચ - કવિ ન્હાનાલાલ જન્મદિવસ.
 :~> ૨૧માર્ચ - શરણાઇવાદક બિસમિલ્લાખાન જન્મદિવસ, વિશ્વવન દિન.
 :~> ૨૨માર્ચ - કવિ સુંદરમ જન્મદિવસ.
 :~> ૨૭માર્ચ - વિશ્વરંગભૂભિ દિન.
:~> ૩એપ્રિલ - સેનાપતિ માણેકશાહ જન્મદિવસ.
 :~> ૭એપ્રિલ - વિશ્વ આરોગ્ય દિવસ.
 :~> ૧૧એપ્રિલ - રાષ્ટ્રીય સુરક્ષિત માતૃત્વ દિવસ.
 :~> ૧૩એપ્રિલ - જલિયાંવાલા બાગકાંડ શહિદ દિવસ.
 :~> ૧૪એપ્રિલ - છત્રપતિ શિવાજી જન્મદિવસ.
 :~> ૨૩એપ્રિલ - વિશ્વ પુસ્તકાલય દિવસ.
 :~> ૩૦એપ્રિલ - દાદા સાહેબ ફાળકે જન્મદિવસ.
:~> ૧મે - ગુજરાત સ્થાપના દિવસ, વિશ્વ મજૂર દિન.
 :~> ૭મે - પન્નાલાલ પટેલ જન્મદિવસ.
 :~> ૮મે - રેડક્રોસ દિન, રવિન્દ્રનાથ ટાગોર જન્મદિવસ.
 :~> ૯મે - ઇતિહાસ દિન.
 :~> ૧૦મે - ૧૮૫૭ પ્રથમ સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામ.
 :~> ૧૩મે - રાષ્ટ્રીયદિન, એકતાદિન.
 :~> ૧૭મે - વિશ્વ કૉમ્યુનિકેશન દિન.
 :~> ૨૨મે - રાજારામ મોહનરાય જન્મદિવસ.
 :~> ૨૫મે - જે.કૃષ્ણમૂર્તિ જન્મદિવસ.
 :~> ૨૮મે - વીર સાવરકર જન્મદિવસ.
 :~> ૩૧મે - તમાકુ નિષેધદિન.
:~> ૫જૂન - વિશ્વ પર્યાવરણ દિન.
 :~> ૭જૂન - મહારાણા પ્રતાપ જન્મદિવસ.
 :~> ૨૪જૂન - પંડિત ઓમકારનાથ જન્મદિવસ.
 :~> ૨૬જૂન - બંકિમચંદ્ર જન્મદિવસ.
:~> ૧૧જુલાઇ - વિશ્વ વસ્તી દિન.
 :~> ૨૧જુલાઇ - ઉમાશંકર જોષી જન્મદિવસ.
 :~> ૨૩જુલાઇ - લોકમાન્ય ટીળક જન્મદિવસ.
:~> ૧ઑગષ્ટ - કલાગુરુ રવિશંકર રાવલ જન્મદિવસ.
 :~> ૨ઑગષ્ટ - વૈજ્ઞાનિક સર પ્રફુલચંદ્ર જન્મદિવસ.
 :~> ૬ઑગષ્ટ - હિરોશીમા દિન.
 :~> ૮ઑગષ્ટ - ૧૯૫૬ મહાગુજરાત આંદોલન, શહીદ દિન.
 :~> ૯ઑગષ્ટ - 'ભારત છોડો' ચળવળ દિન.
 :~> ૧૨ઑગષ્ટ - ડૉ.વિક્રમ સારાભાઇ જન્મદિવસ.
 :~> ૧૫ઑગષ્ટ - સ્વાતંત્ર્યદિન.
 :~> ૧૭ઑગષ્ટ - ઝવેરચંદ મેઘાણી જન્મદિવસ.
 :~> ૨૭ઑગષ્ટ - મધર ટેરેસા જન્મદિવસ.
 :~> ૨૯ઑગષ્ટ - ડૉ.જીવરાજ મહેતા જન્મદિવસ.
:~> ૫સપ્ટેમ્બર - ડૉ.સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન જન્મદિવસ, શિક્ષકદિન.
 :~> ૮સપ્ટેમ્બર - વિશ્વ સાક્ષરતાદિન.
 :~> ૧૧સપ્ટેમ્બર - વિનોબાભાવે જન્મદિવસ.
 :~> ૧૪સપ્ટેમ્બર - હિન્દી દિન, અંધજન ધ્વજદિન, બાળ દિન.
 :~> ૧૫સપ્ટેમ્બર - ઇજનેરદિન.
 :~> ૧૬સપ્ટેમ્બર - વિશ્વ શાંન્તિદિન.
 :~> ૨૭સપ્ટેમ્બર - વિશ્વ પ્રવાસન દિન.
 :~> ૨૮સપ્ટેમ્બર - શહિદ ભગતસિંહ જન્મદિવસ.
:~> ૧ઓકટોબર - વિશ્વ વૃધ્ધદિન.
 :~> ૨ઓકટોબર - ગાંધી જયંતિ, વિશ્વ અહિંસાદિન, લાલબહાદુર શાસ્ત્રી જન્મદિવસ.
:~> ૪ઓકટોબર - શ્યામજીકૃષ્ણ વર્મા જન્મદિવસ, વિશ્વ પ્રાણી દિન
 :~> ૮ઓકટોબર - ભારતીય વાયુસેના દિન.
 :~> ૯ઓકટોબર - વિશ્વ ટપાલ દિન.
 :~> ૧૬ઓકટોબર - વિશ્વ અન્ન દિન.
 :~> ૨૪ઓકટોબર - UNO સંયુક્ત રાષ્ટ્રદિન, માનવ હક્કપત્ર દિન.
 :~> ૩૦ઓકટોબર - વૈજ્ઞાનિક હોમીભાભા જન્મદિવસ, વિશ્વ બચત દિન.
 :~> ૩૧ઓકટોબર - સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ જન્મદિવસ.
:~> ૪નવેમ્બર - બળવંત ફડકે જન્મદિવસ.
 :~> ૬નવેમ્બર - કવિ ખબરદાર જન્મદિવસ.
 :~> ૧૩નવેમ્બર - ભાસ્કરાચાર્ય જન્મદિવસ.
 :~> ૧૪નવેમ્બર - બાળદિન, જવાહરલાલ નહેરુ જન્મદિવસ.
 :~> ૧૫નવેમ્બર - ગિજુભાઇ બધેકા જન્મદિવસ.
 :~> ૧૬નવેમ્બર - રાણી લક્ષ્મીબાઇ જન્મદિવસ.
 :~> ૧૯નવેમ્બર - ઇન્દીરાગાંધી જન્મદિવસ.
 :~> ૨૬નવેમ્બર - બંધારણ દિન.
:~> ૧ડીસેમ્બર - વિશ્વ એઇડ્સ દિન, કાકાસાહેબ કાલેલકર જન્મદિવસ.
 :~> ૩ડીસેમ્બર - વિશ્વ વિકલાંગ દિન.
 :~> ૪ડીસેમ્બર - નૌકાદળ દિન.
 :~> ૭ડીસેમ્બર - ધ્વજદિન.
 :~> ૧૦ડીસેમ્બર - માનવ અધિકાર દિન.
 :~> ૧૨ડીસેમ્બર - ધૂમકેતુ જન્મદિવસ.
 :~> ૧૪ડીસેમ્બર - રાષ્ટ્રીય ઊર્જા બચત દિન.
 :~> ૨૩ડીસેમ્બર - કિસાન દિન.
 :~> ૨૪ડીસેમ્બર - રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક સુરક્ષા દિન.

ખાસ નોંધ : આમાં કોઇ ભૂલ ચૂક હોય તો મહેરબાની કરી જાણ કરવા વિનંતી,

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો