નકશા દર્શન


ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લા

♦ 1960 ♦
→ બોમ્બે રાજય માંથી 1960 માં 17 જેટલા જીલ્લાથી  ગુજરાત રાજય બન્યુ.
→ નીચે મુજબના જિલ્લા અસ્તિત્વમાં આવ્યાં.
(1) Ahmedabad,
(2) Amreli,
(3) Banaskantha,
(4) Bharuch,
(5) Bhavnagar,
(6) Dang,
(7) Jamnagar,
(8) Junagadh,
(9) Kheda,
(10) Kachchh,
(11) Mehsana,
(12) Panchmahal,
(13) Rajkot,
(14) Sabarkantha,
(15) Surat,
(16) Surendranagr
(17) Vadodara.
♦ 1964 ♦
(18) Gandhinagar અમદાવાદ અને મહેસાણા માંથી
♦ 1966 ♦
(19) Valsad - સુરત માંથી
♦ 2 October 1997 ♦
→ પાંચ નવા જીલ્લા અસ્તિત્વમાં આવ્યાં.
(20)Anand ખેડા માંથી
(21)Dahod પંચમહાલ માંથી
(22)Narmada ભરુચ અને વડોદરા માંથી
(23)Navsari  વલસાડ માંથી
(24)Porbandar જુનાગઢ માંથી
(25)Patan મહેસાણા અને બનાસકાઠા માંથી
♦ 15 August 2013 ♦
(26) Aravalli સાબરકાઠા માંથી
(27) Botad  અમદાવાદ અને ભાવનગર માંથી
(28) Chhota Udaipur વડોદરા માંથી
(29) Devbomi Dwarka  જામનગર માંથી
(30) Mahisagar ખેડા અને પંચમહાલ માંથી
(31) Morbi રાજકોટ,સુ.નગર અને જામનગર માંથી
(32) Gir Somnath જુનાગઢ માંથી
(33) Tapi સુરત માંથી
વાંસદા તાલુકો

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો